Személyazonosító igazolvány igénylése kiskorú gyermek számára:

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet szerint köteles állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni az a Magyarországon élõ magyar állampolgár, aki nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártya formátumú vezetõi engedéllyel. A 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme illetékmentes, kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén. Az eljárási illeték 1.500,- Ft a 14. életév betöltését követõen.

A személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhetõ bármely járási, kerületi hivatal okmányirodai ügyfélszolgálatán, illetve az okmányirodai feladatokat is ellátó kormányablakokban. A témával kapcsolatos bõvebb információ ahttp://kekkh.gov.hu weboldalon található.

Támogatás